Výhody systému FlexiblePortal  • Automatické provádění a distribuce analýz
  • Přístup k analýzám dle uživatelských práv uživatelů
  • Přehledná prezentace výstupů za pomoci dashboard
  • Intuitivní tvorba analýz jako v MS Excel
  • Tvorba interních zdrojů dat - zadávání dat pomocí zadávacích formulářů
  • Napojení na externí zdroje dat – databáze MS SQL apod.Chcete vypracovat nabídku?