O produktu

FlexiblePortal je intuitivní výkonný systém pro sběr a analýzu dat v multiuživatelském prostředí. Umožňuje ve firemním prostředí automatizovat provádění analýz a ty prezentovat kompetentním osobám.FlexiPortal Vám zajistí:

  • rychlý přístup k výsledkům analýz a k reportům
  • prezentace pomocí přehledných a nastavitelných dashboard
  • sběr dat pro analýzy z více míst a to jak z externích systémů, tak pomocí ručního zadání dat
  • vytvoření a zajištění provedení analýz
  • distribuci výstupů analýz oprávněným osobám
  • možnost provedení náročnějších rozhodnutí na základě sledovaných dat.


Chcete vypracovat nabídku?