Dashboard


Výstupní data


FlexiblePortal je schopen z analýz získat více výstupů a ty pak prezentovat samostatně nebo je kombinovat v různých výstupních sestavách a ty exportovat jako pdf soubor.


Významným prvkem prezentace dat zainteresovaným osobám je prezentace pomocí informačních tabulí DASHBOARD.
Dashboard


Jedná se o prezentační tabuli, kde jsou zobrazovány požadované výsledky z prováděných analýz nebo jiná pravidelně získávaná data (např. stavy účtu, stavy skladu, prodeje za určitá období či prodeje na osoby atd.)

Tato data mohou být prezentována odděleným příjemcům různě - dle potřeby:

  • Stavy účtů budou prezentovány např. pouze ředitelům firmy
  • Aktuální prodeje pouze Sales Manažerům a Produktovým manažerům
  • a další podrobnější možnosti zobrazování
Chcete vypracovat nabídku?